COLABORAREOBIECTIVELE asociaţiei sunt:
·         Sesizarea autorităţilor competente privind încălcarea legislaţiei naţionale, nedreptăţi, abuzuri săvârşite împotriva cetăţenilor români sau de alte naţionalităţi,  privind cazuri de corupţie şi alte situaţii care pot afecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, respectul personalităţii, demnităţii acestuia, dreptul de proprietate privată, alte drepturi constituţionale, sistemul de justiţie, buna dezvoltare a societăţii civile;
·         Protejarea drepturilor persoanelor ale căror drepturi au fost încalcate, colaborând acolo unde este posibil cu alte instituţii de drept public sau de drept privat în realizarea demersurilor legale necesare pentru asigurarea respectării legilor în vigoare, pentru depistarea şi descurajarea corupţiei, speculei, abuzurilor şi a altor manifestări de natura destabilizatoare;
·         Promovarea încrederii în justiţie, a transparenţei instituţiilor, a independenţei mass-media, a libertăţii de exprimare, a protecţiei sociale;
·         Descurajarea discriminării şi excluderilor abuzive de orice natură, prin facilitarea accesului la informaţie al cetăţenilor, prin acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei civice, precum şi în alte domenii de interes general;
·         Promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept;
·         Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, traininguri, workshop-uri, conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
·         Desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ necesar susţinerii activităţii curente a asociaţiei;
·         Susţinerea politicilor sociale prin implementarea programelor de formare şi  reconversie  profesională şi integrare socială;