DESPRE NOI

ASOCIAŢIEI “DREPTATE ŞI CREDINŢĂ”
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
CONSTITUIRE. DENUMIRE. MEMBRII FONDATORI

ART.1        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 modificată şi completată, în data de 12.03.2014  a avut loc ADUNAREA GENERALĂ CONSTITUTIVĂ a ASOCIAŢIEI ‘’DREPTATE ŞI CREDINŢĂ’’, care, prin manifestarea liberă de voinţă a membrilor fondatori, a adoptat cu unanimitate de voturi, statutul asociaţiei.
ART.2   Denumirea asociaţiei este ‘’DREPTATE ŞI CREDINŢĂ’’ conform cu disponibilităţii denumirii asociaţiei nr. 132609/17.02.2014 eliberată de Ministerul Justiţiei. În prezentul document, Asociaţia “Dreptate şi Credinţă” va putea fi denumita şi “Asociaţia”, în orice alt document ce emană de la aceasta, se va folosi denumirea completă de ASOCIAŢIA “DREPTATE ŞI CREDINŢĂ”.