4/16/2014

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
     Deviza  lui Vlad Tepes era Dreptate si Credinta”

In vremuri ale inselatoriei universale,
a spune adevarul este un act revolutionar(George Orwell)
          
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
ART.8    (1) SCOPUL constituirii acestei asociaţii este :

·         Sprijinirea partenerilor sociali în promovarea democraţiei prin activităţi în domeniul protecţiei drepturilor omului, educaţie civică şi luptă anticoruptie pe teritoriul României şi al altor state;
·         Încurajarea păstrării, conservării şi dezvoltării pe toate planurile a valorilor umane, promovarea principiului adevărului şi dreptăţii, a demnităţii fiecărui cetăţean român sau de altă naţionalitate;
·         Crearea unei comunităţi sănătoase din punct de vedere social şi economic prin conceperea şi implementarea de proiecte pentru creşterea nivelului de trai al membrilor societăţii;
·         Încurajarea comunicării , cooperării şi parteneriatului între toate categoriile de persoane fizice şi juridice pentru identificarea şi implementarea celor mai bune iniţiative locale şi regionale ce pot duce la promovarea democraţiei;
·         Încurajarea participării instituţiilor românesti la programe internaţionale în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi în alte domenii conexe acestuia.

(2)    OBIECTIVELE asociaţiei sunt:
·         Sesizarea autorităţilor competente privind încălcarea legislaţiei naţionale, nedreptăţi, abuzuri săvârşite împotriva cetăţenilor români sau de alte naţionalităţi,  privind cazuri de corupţie şi alte situaţii care pot afecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, respectul personalităţii, demnităţii acestuia, dreptul de proprietate privată, alte drepturi constituţionale, sistemul de justiţie, buna dezvoltare a societăţii civile;
·         Protejarea drepturilor persoanelor ale căror drepturi au fost încalcate, colaborând acolo unde este posibil cu alte instituţii de drept public sau de drept privat în realizarea demersurilor legale necesare pentru asigurarea respectării legilor în vigoare, pentru depistarea şi descurajarea corupţiei, speculei, abuzurilor şi a altor manifestări de natura destabilizatoare;
·         Promovarea încrederii în justiţie, a transparenţei instituţiilor, a independenţei mass-media, a libertăţii de exprimare, a protecţiei sociale;
·         Descurajarea discriminării şi excluderilor abuzive de orice natură, prin facilitarea accesului la informaţie al cetăţenilor, prin acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiinţei civice, precum şi în alte domenii de interes general;
·         Promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept;
·         Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, traininguri, workshop-uri, conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
·         Desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ necesar susţinerii activităţii curente a asociaţiei;
·         Susţinerea politicilor sociale prin implementarea programelor de formare şi  reconversie  profesională şi integrare socială;
·         Realizarea şi implementarea de proiecte şi documentaţii necesare pentru a obţine finanţare internă şi/sau internaţională pentru dezvoltarea locală sau regională;
·         Organizarea de activităţi şi întocmirea de documentaţii necesare pentru revitalizarea şi protecţia mediului înconjurător prin atragerea de surse financiare, interne şi externe;
·         Realizarea şi promovarea de campanii publice de informare şi educare menite să sprijine consolidarea secorului ONG;
·         Impulsionarea activităţii ONG-urilor şi facilitarea integrării lor în reţele naţionale şi internaţionale;
·         Alte activităţi de natură similară potrivit scopului declarat.